Onze offertes zijn eenvoudig en duidelijk. Ze geven een goed overzicht van wat u kunt verwachten. U weet wat het gaat kosten. Mocht het zo zijn dat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een bouwkundige of esthetische wijziging doorgevoerd moet worden, dan denken wij mee.

Als de uitkomst afwijkt van wat aanvankelijk was afgesproken dan passen wij de werkzaamheden, en zo nodig, de offerte aan. Vanzelfsprekend is dat ook in deze fase goed overleg een voorwaarde is voor wederzijdse tevredenheid.