Project omschrijving

De wens was de voorgevel te restaureren naar de oorspronkelijke tekeningen uit 1926.

Bij dit winkelpand is in de jaren ’80 het metselwerk naast de voordeur gesloopt om de ruiten te kunnen vergroten. Hiermee haalde men ook gedeeltelijk de dragende constructie van de bovenliggende pui weg. Om dit te ondervangen was een houten constructie onder de bovenlichten gemaakt.
Deze constructie bleek niet afdoende te zijn, mede omdat de dragende balk in zeer slechte staat verkeerde. Hierdoor ontstonden scheuren in het bovenliggende metselwerk.
Hiernaast waren de onderdorpels van de kozijnen niet meer te repareren of te schilderen en bleek het hout van de stijlen gedeeltelijk in slechte staat.
Dus de onderdorpels moesten vervangen en de stijlen aangeheeld.
Tenslotte nog twee wensen: de bakstenen onderdorpels vervangen door hardsteen en het glas van de nieuwe ramen voorzien van isolatieglas met roeden.

Voor de sloop van de houten constructie moest eerst het metselwerk (en de bovenliggende pui) opgevangen worden.
Vervolgens konden de nieuw gemaakte stijlstukken en de houten onderdorpels geplaatst worden. Hierbij is ook de slechte tussendorpel tussen het onder- en bovenraam vervangen.
Daarna zijn de hardstenen vensterbanken gelegd.
Tot slot zijn de penanten opnieuw gemetseld en gevoegd met een knipvoeg als in het overige metselwerk.
Aan de binnenzijde zijn de muren met traditionele mortel gestuukt en grenenhouten belegstukken gemonteerd.